Категорії

Особлива інформація Емітента від 27.04.2021 року (правочин)

переглянути особливу інформацію

Особлива інформація Емітента від 27.04.2021 року (посадові)

переглянути особливу інформацію

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

переглянути інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах

Річна інформація Емітента за 2020 рік

переглянути річну інформацію

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 27.04.2021 року

переглянути повідомлення

Особлива інформація Емітента від 03.12.2020 року

переглянути інформацію

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на 03.12.2020 року

переглянути повідомлення про збори

Особлива інформація Емітента від 20.03.2020 року

переглянути особливу інформацію

Регулярна інформація Емітента за 2019 рік

переглянути регулярну інформація за 2019 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів 20.03.2020 року

повідомлення про проведення загальних зборів 20.03.2020 р.